تگ

نقش های جنسیتی در برزیل

مرورگر
سنت ها و آداب و رسوم مردم برزیل

 برزیل عمدتا کشوری کاتولیک محسوب می شود چرا که حدود 65% جمعیت آن را کاتولیک ها تشکیل می دهد و نماد این وابستگی مذهبی، مجسمه ی عظیم الجثه ی حضرت مسیح بر بلندای قله ی Corcovado می باشد.