تگ

نمایشگاه بین‌المللی تهران

مرورگر
آشنایی با مرکز همایش های اجلاس سران

مرکز همایش‌های بین‌المللی اجلاس سران که به سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی معروف است از جاذبه های تهران،در سال 1376 در کمتر از 6 ماه در ضلع شمالی نمایشگاه بین‌المللی تهران، واقع در اتوبان چمران ساخته‌ شده‌است.