تگ

نون عیدی

مرورگر

حلوا ها دارد. فرم های لوزی حلوای اوماج  با تزئین پودر پسته  و بادام دارای طرفدارهای  زیادی نسبت به سایر شکل هایش است.  حیف است اگر به گرگان بروید و این حلوا را امتحان نکنید. نون عیدی به این خوشمزه‌ها، نان عیدی گفته می‌شود. البته اسم درست این شیرینی، نان خرمایی و زنجبیلی است، به دلیل اینکه این شیرینی در مناسبت‌های خاصی پخت می‌شد،...