تگ

نوک‌آباد

مرورگر
معرفی نوک آباد

نوک‌آباد شهری در بخش نوک‌آباد شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان ایران است. مردم نوک آباد فرهنگ خاص بلوچی خود را که بیانگر اصالت آنهاست دارند. دین مردم اسلام ومذهبشان سنی وحنفی می باشد. لباس مردم کاملاً محلی ونسل به نسل از گذشتگان به آنها رسیدهاست و تغییر چندانی نکرده است.