تگ

نکات بازدید از موزه عبرت

مرورگر
موزه عبرت ایران ، سفری متفاوت، تلخ، اما عبرت آموز

سفری متفاوت، تلخ، اما عبرت آموز به قلب تاریخ ایران در یکی از شلوغ‌ترین مناطق تهران. موزه‌ عبرت با معماری بسیار عجیب و غریبش در سال ۱۳۱۱ و توسط آلمان‌ها در تهران تاسیس شد و اولین زندان مجهز ایران بود.