تگ

نکات مهم برای زندگی در کشورهای دیگر

مرورگر
بهترین جای دنیا برای زندگی

شاید خیلی از افراد از موقعیت کشوری که در آن زندگی می‌کنند راضی نباشند، یا شاید هم برعکس، بسیار از شرایط راضی باشند. انسان‌های زیادی وجود دارند که آرزو می‌کنند کاش جای دیگری از این کره خاکی به دنیا می‌آمدند و انسان‌های بسیاری خدا را شکر می‌کنند که در جای درستی زاده شده‌اند.