تگ

نیایشگاه تاریشا

مرورگر
اشکفت سلمان یکی از مشهورترین آثار باستانی ایذه

یکی از مشهورترین آثار باستانی موجود در شهرستان ایذه در بخش جنوبی این شهرستان قرار دارد که به «نیایشگاه تاریشا» یا »اشکفت سلمان» شهرت دارد.محوطه‌ای بسیار بزرگ که داخل صخره‌ی طیبعی کوه و به شکل یک سرپناه مشاهده می‌شود و می‌توان در آن آثار آبرفتی و چشمه‌ای جوشان مشاهده کرد.

آشنایی با مکان های دیدنی ایذه

ایذه یکی از شهرهای استان خوزستان است که یکی از شهرهای بختیارنشین ایران است که پیشینه تاریخی آن با وجود آثار و سنگ‌نبشته‌های باستانی مربوط به دوران عیلامیان می‌باشد.ایذه شهر نگارکنده‌های سنگی و صخره‌ای ایران نام نهاده شده‌است.