تگ

هتل آلیلا جبال اخدر

مرورگر

با ناهار خوری در کنار آن وجود دارد. آبگرم نیز در قسمت فوقانی تپه و مشرف به مکان دیدنی و جذاب پتیتی انس بوده که هم از کودکان و هم از بزرگسالان استقبال می کند. 6 : هتل آلیلا جبال اخدر، عمان جبال اخدر که در زبان عربی به معنی کوه سبز می باشد، بخشی از محدوده کوه آلحجر است، یکی از دیدنی ترین مناطق در...