تگ

هفت برج خارون

مرورگر
نتیجه تصویری برای ارگ شیخ بهایی در نجف آباد

ارگ شیخ بهایی یکی از آثار تاریخی نجف‌آباد است که امروزه به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تفریحی این شهر تبدیل شده است.این ارگ که به هفت برج خارون نیز شهرت دارد، در جنوب شرقی نجف‌آباد محله جوی خارون، بلوار بهارستان واقع شده است.