تگ

هند

مرورگر
چه فصلی به کجای هند برویم

هند، کشوری بزرگ با الگوهای آب و هوایی متنوعی است. در سفر زمستانی به هند، باد و هوای خنک و در تابستان، هوای گرمی را تجربه خواهید کرد. هند، کشوری گرمسیری و دارای سه فصل اصلی زمستان، تابستان و موسمی است. اما برای اینکه بهتر بدانید در چه فصلی به این کشور سفر کنید، مقاله زیر را بخوانید.