تگ

وابع شهرستان سرعین

مرورگر
آلوارس اردبیل ، بهشت طبیعی ایران زمین

استان اردبیل همواره با نام چشمه های آبگرم معروف بوده و همگان این استان را به این دلیل می شناسند. سرعین  و چشمه های آبگرم آن یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری اردبیل است و همه روزه مسافران و گردشگران بسیاری به این شهر سفر کرده تا از این چشمه های آبگرم و خواص درمانی آن برخوردار شوند.