تگ

وسعت بهشت زهرا

وابسته به سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران تهران بزرگ نخستين مركز فرهنگی شامل موزه آثار شهدا و سالن نمايش فيلم است كه از اسفند ماه سال 1373 در كنار تربت پاك شهيدان تاسيس شد و تا امروز بيش از 16 سال خدمات فرهنگی و رسالت نشر فرهنگ شهيد و شهادت را در بين شيفتگان اين طريقت اعم از داخلی و خارجی به عهده داشته است، روزانه به ارائه ی خدمات به هزاران نفر مباردت می نماید