تگ

وضعیت جغرافیایی آلاشت

آلاشت ، زادگاه رضا پهلوی

آلاشْت یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه در استان مازندران و زادگاه رضاشاه پهلوی می‌باشد که دیدنی های فراوان و بکری دارد که میتوتنید از آن لذت ببرید