تگ

وضعیت غار سید رشید

جاذبه گردشگری غار سيد رشيد

غارسید رشید که از جاذبه های گردشگری گالیکش است در حدود يک کيلومتری جنوب شرقی روستای سر حمام در دهستان فارسيان بخش گاليکش شهرستان مينودشت قرار دارد.اطراف غار سيد رشيد دارای پوشش جنگلی بوده و بر نمای ورودی آن چشم انداز زيبايی وجود دارد.