تگ

ویزای کشور مورد نظر

ویزا چیست ؟ تهیه ی ویزا چه ضرورتی دارد ؟

مسافرت‌های بین المللی معمولاً نیازمند داشتن ویزا هستند. ویزا مدرکی است که توسط کشور میزبان ارائه می‌شود تا گردشگر را قادر سازد تا از آن کشور عبور کند یا درون مرزهای کشوز میزبان برای مقصودی مشخص و دوره زمانی معینی باقی بماند.