تگ

ویژگیهای معماری پل خاتون خوی

جاذبه تاریخی پل خاتون خوی

در 3 کیلو‌متری جنوب شهرستان خوی ‌روی رود‌خانه قطور و در راستای جاده خوی به ارومیه، پلی کهن وجود دارد، که در زبان مردم و اسناد و مدارک موجود به نام پل خاتون معروف است. این پل یکی از جاذبه های تاریخی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی است.