تگ

ویژگی های تاریخی ارمغانخانه

جاذبه های زیبای ارمغانخانه و تعزیه باشکوهش

شهر ارمغانخانه مرکز بخش قره پشتلو از توابع شهرستان زنجان،در 35 کیلومتری شمال غربی زنجان واقع شده است.براساس برخی نوشته ها و سوابق موجود در رابطه با تاریخچه شهر ارمغانخانه و مبانی نامگذاری آن ،اجمالا چنین آمده است:واژه ارمغانخانه که در گویش محلی “ارماخانا”تلفظ می شود،ازکلمه ایرما کانا گرفته شده و ریشه آن،ترکی باستان می باشد.