تگ

پارلمان نروژ

مرورگر
دیدنی‌های خیابان کارل یوهان گیت اسلو

خیابان کارل یوهان گیت در اسلو از گالری‌های هنری و موزه‌ها تا ساختمان‌های تاریخی، مراکز خرید بزرگ، کافه‌ها و رستوران‌ها، متناسب با هر مخاطبی چیزی برای ارائه دارد. پارلمان نروژ نیز در این خیابان مرکزی واقع شده است.