تگ

پارک بوریسوا گاردینا

مرورگر
جاذبه های گردشگری صوفیا پایتخت گردشگری بلغارستان

بلغارستان را میتوان کشوری آسیایی در اروپا نامید چراکه این کشور مردمانی آسیایی تبار دارد ولی در تقسیمات قاره ای در اروپا قرار گرفته است. صوفیا را میتوان یکی از بهترین شهرهای آن و پایتخت گردشگری این کشور در نظر گرفت.