تگ

پارک بوعلی سینا بهبهان

مرورگر
جاهای دیدنی بهبهان ، زادگاه اصلی نرگس زار

بهبهان یکی از شهرهای زیبای استان خوزستان در ۲۰۵ کیلومتری جنوب‌شرقیاهواز است . بهبهان پیشینه تاریخی ۱۰ هزار ساله دارد. جالب است بدانید که قدیمی‌ترین نرگس‌زار ایران و زادگاه اصلی آن نیز به بهبهان تعلق دارد.