تگ

پارک جنگلی امام رضا

مرورگر
پارک جنگلی امام رضا کردکوی

در ۴ کیلومتری جنوب شهرستان و در مسیر جاده کردکوی به درازنو پارک جنگلی کردکوی واقع شده. از آنجایی که این پارک در کنار جاده تهران-مشهد است و مسیر بندر ترکمن هم از آن می‌گذرد، یکی از جاذبه های محبوب شهر کردکوی است.