تگ

پارک جنگلی رویان

مرورگر
جاذبه گردشگری آبشار آب پری

اگر از چالوس، تقریبا ۵۰ کیلومتر به سمت شرق بروید با گذر از نوشهر و پارک جنگلی سی سنگان به شهری به نام رویان که نام قدیم آن علمده بود می رسید.اگر پنج کیلومتر فاصله نور تا رویان را طی کنیم و از خیابان اصلی شهر بگذریم، از روی یک پل می‌گذریم که جاده فرعی به سمت جنوب دارد. این خیابان اصلی دقیقا مقابل بازار اصلی رویان است.