تگ

پارک جنگلی شبنم نوده خاندوز

مرورگر
معرفی شهر نوده خاندوز (شهر گل نرگس)

نوده خاندوز شهری است در استان گلستان ايران. اين شهر در بخش چشمه ساران از توابع شهرستان آزادشهر اين استان قرار دارد.

شهر نوده در کیلومتر پنج جاده آزادشهر به شاهرود در سال ۱۳۸۲ بر اساس مصوبه وزارت کشور به شهر تبدیل شد