تگ

پارک جنگلی طالقانی

مرورگر
پل طبیعت ، پلی زیبا در قلب طبیعت پایتخت

تهران، پایتخت ایران، دارای سمبل‌های بسیاری مانند برج میلاد، برج آزادی و یا برج‌های بین المللی است که همگی ساختمان‌هایی بلند با طراحی جذاب هستند. اما یکی از سمبل‌های نسبتا جدید پایتخت که در قلب آن احداث شده، پلی است که با دیگر جاذبه‌های شهر تهران متفاوت است.