تگ

پارک جنگلی فین

مرورگر
جاذبه گردشگری پارک جنگلی چالوس

پارک جنگلی چالوس (فی ین) در ۷ کیلومتری جاده چالوس-تهران واقع شده است. پارک جنگلی فین از نظر فیزیوگرافی و توپوگرافی جزئی از آبخیز رودخانه چالوس و یک عرصه جنگلی در حاشیه رودخانه چالوس می باشد. رودخانه چالوس که از کنار این پارک می گذرد ویژگی خاص و جالبی به آن می بخشد.