تگ

پارک جنگلی وکیل آباد مشهد

مرورگر
جاهای دیدنی مشهد در فصل بهار

در سدهٔ سوم ه‍. ق، ابن بابویه قمی در کتاب عیون اخبار الرضا فصلی را به مشهداختصاص داده و در تمامی اخبار و مطالب،همه‌جا واژهٔ «مشهد»و «مشهد رضوی» را آورده‌است