تگ

پارک جنگلی وکیل آباد مشهد

مرورگر

در داخل شهر و از طرف دیگر وجود روستاها و ییلاقات دیدنی در اطراف، مشهد را به شهر همه چیز تمامی تبدیل کرده است. در پست های قبلی بهترین جاهای دیدنی مشهد را به همراه عکس بهتان معرفی می‌کنیم. پارک جنگلی وکیل آباد مشهد یکی دیگر از جاهای دیدنی مشهد پارک های وسیع و قدیمی مشهد پارک جنگلی وکیل آباد می باشد که در جنوب غربی مشهد واقع شده و...

به صورت مسجد در آورده باشند. چون آرامگاه «امام محمد غزالی» در توس می‌باشند و محل آن دقیقاً روشن نیست، در مجاورت این بنا به یادبود این دانشمند، سنگ مزاری نصب شده است. پارک جنگلی وکیل آباد مشهد پارک وکیل آباد در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار گرفته است. این پارک دارای قنات آب گوارا می‌باشد.  سرزمین...