تگ

پارک جنگلی ۱۵ خرداد

مرورگر
جاذبه گردشگری دریاچه سد ۱۵ خرداد

یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان دلیجان دریاچه سد پانزده خرداد در فاصله 5 کیلومتری شمال شرقی این شهرستان می باشد. این سد در اواخر سال 1373 خورشیدی و به منظور تأمین آب آشامیدنی شهرهای دلیجان، نیم‌وَر و قم، مهار سیلاب سالانه و تأمین بخشی از آب مورد نیاز اراضی زیر دست شهرستان دلیجان ساخته شد.