تگ

پارک دنیای فراری

مرورگر

شیخ زاید ابوظبی  همچنین بيشتر ذخاير نفت و گاز كشور امارات در ابوظبي ميباشد بطوريكه 95 درصد از ذخاير نفت و 92 درصد از ذخاير گاز اين كشور را در خود جاي داده است. پارک دنیای فراری دیدنی های این شهر شامل مسجد شیخ زائد (از بزرگترین مساجد دنیا)، ساحل کورنیش (ساحلی ۶ کیلومتری و زیبا)، میله پرچم(یکی از بزرگترین میله پرچم های...