تگ

پارک زیبای چالدره

مرورگر
پارک جنگلی چالدره ، پارکی شگفت‌انگیز و زیبا در استان مازندران

پارک جنگلی چالدره در ۱۸ کیلومتری مسیر تنکابن به دو هزار و در کنار مسیر آسفالته پارک جنگلی چالدره قرار دارد. پارک زیبای چالدره که از جاذبه های گردشگری تنکابن است ، با ۹۴ هکتار مساحت در میان دلتای دو رود سه هزار و دو هزار، در محل اتصال آنها قرار دارد.