تگ

پارک ساحلی تولم شهر

مرورگر
SomeSara

مرجَغل (مرجقل) یا تولَم‌شهر یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است.در قدیم لغت‌نامه دهخدا به قول فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ می‌نویسد: مرجغل دهی است از دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن، در ۷هزارگزی شمال فومن بر کنار راه صومعه سرا به رشت، در جلگه مرطوب معتدل هوائی واقع و دارای ۲۷۸ تن سکنه‌است.