تگ

پارک سعدی

مرورگر
نتیجه تصویری برای پل مارنان اصفهان

پل مارنان از جاذبه های اصفهان،که در دوره صفویه ساخته شده است، در امتداد خیابان خیام به خیابان وحید در طرف غرب شهر اصفهان، مجاور پارک سعدی و ناژوان، واقع شده که سواحل شمالی و جنوبی زاینده رود را به هم متصل می کند.