تگ

پارک ملی تینگ ولیر

مرورگر
شکاف سیلفرا ، اوج هیجان غواصی بین دو قاره

موقعیت جغرافیایی شکاف سیلفرا در پارک ملی تینگ ولیر (Thingvellir) درایسلند طوری است که شیرجه زدن یا غواصی در آن، کاوشگرها را مستقیم بین صفحه‌های تکتونیکی قاره‌های اوراسیا و آمریکای شمالی قرار می‌دهد. اگر شنا بین دو قاره به اندازه‌ای جذاب نیست که نظر شما را به خود جلب کند