تگ

پارک ملی دز میانرود

مرورگر
معرفی جاهای دیدنی میانرود

میانرود شهری در بخش مرکزی شهرستان دزفول استان خوزستان ایران است. میانرود در فاصله کمی از رودخانه دز و در جنوب شهر دزفول و سمت خاوری شهر شوش قرار گرفته‌است و قبل از تبدیل شدن به شهر شهرکی به نام طالقانی بوده‌است.