تگ

پارک ملی پابند

مرورگر
منطقه حفاظت شده هزار جریب بهشهر

این منطقه كه با مساحت 6195 در استانهای مازندران و سمنان قرارا دارد به دلیل داشتن جنگلهای كم دست خورده هیركانی و همچنین ضرورت حمایت از گونه های با ارزش مرال،شوكا و بز و پازن از سال 1380 تحت حفاظت قرار گرفت.