تگ

پارک ملی ژانگ جیا جی

مرورگر
۱۲ مورد از بهترین و ترسناک ترین پل معلق های جهان

همه اش به فیزیک و مهندسی های مختلف مربوط می شود. جاذبه پل معلق از کشور های گوناگونی را ملاحظه می کنید. یک عرشه با قدرت حمل وزن که توسط کابل های معلق عمودی متصل شده به خطوط حمایتی بزرگ تر که روی دو برج قرار گرفته روی زمین حمایت می شود را ساخته و به همین سادگی به یک پل معلق دست خواهید یافت.