تگ

پارک ملی Keibul Lamjao

مرورگر
دریاچه لوکتاک ، بزرگترین دریاچه آب شیرین در هند

در میان جاذبه های گردشگری هند، دریاچه ها نقش اساسی دارند. در منطقه ی مانیپور، یک دریاچه بسیار زیبا و دیدنی قرار دارد که به دلایل مختلفی آن را دریاچه شناور می شناسند. این دریاچه که لوکتاک نام دارد به عنوان اولین و تنهاترین دریاچه شناور جهان شناخته می شود.