تگ

پارک ملی La Tigra

مرورگر
هندوراس و جاهای دیدنی آن

هُندوراس کشوری است در شمال آمریکای مرکزی. پایتخت آن تگوسیگالپا است. این کشور از غرب با گوانتاملا، از جنوب غرب با السالوادور و از جنوب شرق با نیکاراگوئه همسایه است.