تگ

پارک مکیدی

مرورگر
پارک جنگلی مکیدی یکی از بکرترین پارک‌های جنگلی آذربایجان شرقی

پارک جنگلی مکیدی یکی از بکرترین پارک‌های جنگلی آذربایجان شرقی است که به مساحت تقریبی 50 هکتار در جنوب غربی شهرستان کلیبر در مدخل جنگل‌های ارسباران و در 22 کیلومتری این شهرستان واقع شده و از ویژگی‌های خاصی برخوردار است.