تگ

پارک چیتگر

مرورگر
باغ گیاه شناسی ملی از مکان‌های دیدنی تهران

یکی از مکان‌های دیدنی تهران «باغ گیاه‌شناسی» است.باغ گیاه‌شناسی مکانی است که در آن مجموعه‌ای از گیاهان بومی و غیر بومی در فضای باز و یا در گلخانه‌ها کشت می‌شوند و نقش مهمی در زمینه‌های مختلف پژوهشی دارند.