تگ

پارک یا بوستان آزادگان کمالشهر

مرورگر

صورت مشخص روی نقشه استان البرز قابل مشاهد ه است. مسجد جامع کمالشهر موقعیت :شهر کمالشهر , استان البرز , شهرستان کرج نام :جامع کمالشهر تاریخی :هست پارک یا بوستان آزادگان کمالشهر بوستان آزادگان با ۱۱۲ هزار هکتار بزرگ‌ترین بوستان شهری ایران است که کتابخانه‌ای مجهز به ۴۶ هزار جلد کتاب، زمین بازی ۲۰ هزار متری...