تگ

پاستیل

مرورگر
شکم‌گردی در برزیل

برزیل کشوری‌ست پر از خوردنی؛ پس به محض اینکه چمدان‌تان را در هتل گذاشتید وقت را هدر ندهید و به سراغ خوردنی‌های برزیلی بروید. آنقدر تنوع غذایی در برزیل بالاست که ممکن است وقت نکنید همه‌ی غذاها را بخورید. پس پیشنهاد می‌کنیم قبل از سفرتان برنامه‌یشکم‌گردی خوبی برای خودتان بچینید.