باغ پرندگان

باغ پرندگان

زیبایی های خدادای طبیعت و دنیای پیرامونمان بسیار شگفت انگیز تر از آنچه تصور می کنیم می باشد که حتی با چندین بار معرفی باز هم وصف ناپذیر هستند،باغ پرندگان سنگاپور، خانه 380 گونه از پرندگان و در کل بیش از 5000 پرنده و همچنین بزرگترین پارک پرندگان دنیا می باشد . باغ پرندگان