تگ

پل آغلاغان نیر

پل آغلاغان یا پل قرمز نیر

در موازات جاده ی اردبیل به سراب یک پل قدیمی و زیبا دیده می شود، این پل تاریخی پل آغلاغان نیر است، که مردم محلی به آن پل قرمز می گویند.