جاهای دیدنی قائمشهر ، طبیعت بکر و جاذبه های فراوان

جاهای دیدنی قائمشهر

شمال به دو شهرستان جویبار و سیمرغ، از غرب به بابل و از جنوب به سواد کوه منتهی می‌شود. در شهرستان قائم‌شهر فصل خشک به طور کامل وجود ندارد، از این رو بهتر است قبل از سفر به این منطقه از ایران تمهیدات و تجهیزات لازم مسافرت را به همراه داشته باشید.