جاذبه تاریخی پل خشتی قدیمی نالکیاشر

جاذبه تاریخی پل خشتی قدیمی نالکیاشر

یکی از جاذبه های تاریخی گیلان، وجود پل های خشتی متعددی است که از دوران صفویه و قاجار، در مسیر راه قدیم معروف به شاه عباسی احداث گردید. پل حاجی یحیی، در روستای نالکیاشر لنگرود، درزمان رونق راه قدیم گیلان،  در مسیر کاروانهای تجاری بود.