پل تاریخی شالو یکی از آثار قدیمی شهرستان ایذه

پل تاریخی شالو یکی از آثار قدیمی شهرستان ایذه

پل تاریخی شالو از جمله آثار قدیمی شهرستان ایذه و استان خوزستان است.پل شالو گذرگاهی بوده به قدمت چند هزارساله که آثار برجامانده و شواهد موجود اطراف این گذرگاه گواهی است از هنر معماری و اندیشه ایرانیان باستان که در مسیر جاده تاریخی دزپارت قرارداشته.