تگ

پل گیت شید ملنیوم

مرورگر

دو مسیره ایجاد شد. از این سازه، ۱۹۰ تن آب در دقیقه فواره می‌کند. این آب‌ها با شعاعی بیست متری مستقیماً وارد رودخانه می‌شود. با نورپردازی‌های پل، این جریان آب مانند رنگی‌کمان به نظر می‌رسد. پل گیت شید ملنیوم (انگلیس) در سال 1996 رقابتی در گیتس‌هد انگلستان برای طراحی پلی متحرک برروی رود تاین (Tyne) آغاز شد. این پل باید به گونه‌ای می‌بود که...