آب پخش بوشهر را بیشتر بشناسید

آب پخش بوشهر را بیشتر بشناسید

آب‌ پخش شهری در بخش آب‌ پخش شهرستان دشتستان استان بوشهر ایران است که به نگین سبز استان معروف می باشد.شهر آب‌ پخش مرکز بخش آب‌ پخش می‌باشد.