تگ

پیتر پل روبنس

مرورگر
موزه‌ آلبرتینا در وین

موزه‌ آلبرتینا در مرکز پشت سالن اپرا واقع شده است و راس ساعت ۱۰ باز می شود ۴ طبقه دارد که همه طبقات به نمایشگاه های موسمی اختصاص دارد. این موزه میزبان ۱۳۰ اثری است که از موزه‌ اُرسی پاریس به امانت گرفته است.