تگ

پیتزای تن ماهی

مرورگر
عجیب ترین پیتزاهای جهان

در حالیکه اغلب افراد تصور خاصی از پیتزا  و مزه آن دارند ، این غذای ایتالیایی با وارد شدن به کشورهای دیگر تغییراتی کرده است. در حقیقت دنیای طعم های پیتزا بی نهایت است چرا که هر بار با نوع جدیدی از پیتزا مواجه می شویم و گاهی آشپزها با اضافه کردن یک ماده غذایی جدید به یک پیتزا ، غذای عجیب و جدیدی خلق می کنند!